Tilpas Layer extent

Funktioner og processering relateret til vectordata
Post Reply
Ellebjerg
Posts: 31
Joined: Thu 3. Nov 2016 14:31
Location: Hvidovre Kommune

Tilpas Layer extent

Post by Ellebjerg »

Jeg har et sæt af geokodede adresser fra CVR, hvor et par stykker desværre mangler bogstaver i husnummeret. De er derfor blevet geokodet med en defaultværdi ude midt i Kattegat, nogle hundrede kilometer fra Hvidovre, hvor de burde være. Til mit formål har jeg valgt at trække dem på plads manuelt og gemme data i en shape-fil. Så vidt, så godt.

Når jeg vælger zoom to layer, zoomes der imidlertid stadig ud, så det halve af Kattegat er med i kortvinduet, og jeg kan da også under properties se, at Extent stadig er angivet med temmeligt langt mellem Y-min og Y-max, selv om der ikke længere er nogen punkter placeret udenfor kommunen. Er der en måde, jeg kan opdatere layer extent, så den svarer til det extent, som laget rent faktisk har i sin redigerede udgave?

Jeg har forsøgt Update Extents i Layer Properties, og jeg har forsøgt at fjerne laget og indlæse det igen. Ingen af delene har nogen effekt, så på en eller anden måde må extent være skrevet ned i shape-filen uden, at QGIS 3.10 kan finde ud af at redigere den. Jeg har løst problemet ved at gemme som geopackage i stedet. Her ændres layer extent til at passe til data. Men til en anden god gang vil det være godt at kunne løse problemet med en funktional shape-fil som resultat.

Vh Lars

Post Reply