Plugin-udvikling og bugfixes på dagsorden i foreningen?

User avatar
Danny Morck
Site Admin
Posts: 99
Joined: Mon 29. Feb 2016 22:35
Location: Herlev
Contact:

Plugin-udvikling og bugfixes på dagsorden i foreningen?

Post by Danny Morck »

Vi har i bestyrelsen snakket om at der mangler et mere koordineret fokus på udvikling af plugins og bugfixes. Tankerne er bl.a. gået på at vi oplever at behovet for udvikling og bugfixes omkring QGIS er til stede, men at de ikke bliver realiseret. Forklaringen kan nogle gange være at behovet er minimalt og kun ønskes af ganske få brugere. Andet er at det kan være vanskeligt at afdække hvad behovet faktisk er og at ideén dør. Sidstnævnte skyldes at der savnes en fælles platform hvor brugerne kan diskutere dette. Bestyrelsen leger med tanken at vi som forening skal fokusere mere på at være facilitator for en række møder hvor dagsorden er udvikling af et eller flere plugins eller bugfixes til QGIS. Her skal det understreges at foreningen ikke skal stå for finansieringen, men udelukkende står for afholdelse af møderne, hvor brugere, udviklere, firmaer m.fl. kan deltage. Som vi ser det så er fakta at de fleste af vores brugere anvender GIS, professionelt på deres arbejdspladser, men at der er meget lidt tid tilovers til at bære disse efterspørgsler på produktudvikling videre. Her kommer foreningen ind i billedet og kan måske gøre en forskel. Bestyrelsen forestiller sig at gøre brug af korte og simple spørgeskemaer, hvormed vi kan måle på om et møde om eksempelvis udvikling af et specifikt plugin vil være relevant. Dvs. at du som bruger, så vidt at du har interesse i det, i første omgang kun skal forholde dig til om det er noget du/I ønsker udviklet. Vurderes der at behovet er til stede, er det følgelig forventeligt at der er en hvis aktiv deltagelse og at der gives inputs til det ønskede plugin eller bugfix.
Den egentlige finansieringsmodel ser vi værende som uden for vores område, og kan henvise til finansieringsmodeller som bl.a. OS2-samarbejdet m.m.

Vi modtager gerne kommentarer på dette. På vegne af bestyrelsen - Danny
Bestyrelsesmedlem
QGIS Brugergruppe Danmark
GIS, IoT & Data, Ballerup Kommune