Metadata plugin til DBmanager

User avatar
mwt
Posts: 2
Joined: Tue 29. Mar 2016 08:09
Location: Ishøj
Contact:

Metadata plugin til DBmanager

Post by mwt »

Vi er ved sammen med Septima i gang med at få udviklet et lille metadata modul, som kører sammen med pluginet "DBmanager" til Postgis.

Det vil sige, at når man opretter en ny tabel via "Dbmanager", så kommer en lille boks op, hvor man skal udfylde nogle få metadata, som bliver gemt lokal i en database. Disse metadata skal blandt andet bruges til "septima Search Qgis", samt som metadata beskrivelse for temaerne i Spatial suite.

Nedenfor er en beskrivelse af projektets første trin, som vi lige har sat i gang, og hvis I har lyst til at være med i projektet, så meld endelig tilbage til mig.

Metadata til tabeller i database
Formålet med dette plugin er at implementer mulighed for oprettelse af metadata til tabeller i
databaser. Flere implementeringsløsninger af denne funktionalitet er blevet undersøgt. Vi er
kommet frem til, at den bedste løsning vil være, at metadatafunktionalitet
implementeres som
et selvstændigt plugin linket til DB Manager, dvs. at pluginet aktiveres gennem DB Manager. På
denne måde mindskes risikoen for at fremtidige ændringer i DB Manager vil påvirke plugin’et.
Vi foreslår en agil udviklingsproces, hvor udviklingen sker i sprints/trin med løbende dialog
mellem Ishøj Kommune og Septima, primært gennem GitHub.
Med udgangspunkt i skypemøde d. 29. Februar og dokument ‘Oprettelse af en tabel i
databasen med Metadata’ udarbejdet af Ishøj Kommune, har vi i dette dokument opdelt
ønskerne til metadatafunktionen
i mindre delopgaver, der er inddelt i trin 1, 2, 3 og 4 ud fra
hvilke rækkefølge de bør implementeres.

Vi har estimeret tidsforbruget til delopgaverne i Trin 1 og 2. Tidsforbruget for trin 3 og 4
estimeres når Trin 2 er afsluttet.

Trin 1
Delopgave 1a undersøgelse
af muligheder
Opgaver :
● Undersøge mulighederne for at bruge historik i databasen
● Undersøge mulighederne for at lave opslag på klejournalnumre via eksisterende webservice fra KL
● Undersøge om det er muligt/smart at bruge CSW som indgangsvinkel til dette
Tidsestimat : 4 - 10 timer

Trin 2
Delopgave 2a Lave plugin med mulighed for indtastning af ‘basis’ metadata til nye tabeller
I dette trin laves et plugin som linkes til DB Manager. Dette plugin giver mulighed for at indtaste
nogle enkelte metadata (nogle af de lettere at implementere) ved oprettelse af ny tabel i DB
Manager.
Opgaver :
● Datamodel for metadata i databasen (hvordan skal tabellerne se ud som metadata skal gemmes i)
● Lave et selvstændigt plugin med integration til DB Manager. Dette plugin består af dialogboks hvori metadataoplysninger om den tabel som oprettes indtastes. Plugin’et skal laves så det aktiveres gennem DB Manager

Metadata dialogboksen giver mulighed for at indtaste:
■ Navn - Ikke filnavn i databasen men et mere sigende navn for tabellen (et tabel alias)
■ Beskrivelse - En beskrivelse af hvad tabellen indeholder, hvad det er og hvad det bruges til (skal bruges som beskrivelse i Spatial Suite).
■ Journalnumre - Ved automatisk opslag i KLE ud fra beskrivelse og evt. navn (aliaset) får man vist forslag til klejournalnumre via ”taxcon”. Det skal være muligt at tilføje flere journalnumre til en tabel samt slette de foreslåede klejournalnumre.
■ Dato - Datoen for oprettelse af tabellen. Foruddefineret til dags dato. Det skal være muligt at vælge en anden dato via en kalenderfunktion.

Tidsestimat : 15 -25 timer

Delopgave 2b Udvide
plugin funktionalitet så det også bliver muligt at indtaste ‘basis’ metadata til eksisterende tabeller uden metadata

Opgaver :
● Udvide funktionalitet så pluginet også giver mulighed for oprettelse af metadata til en eksisterende tabel hvor der ikke er oprettet metadata. Denne tabel vælges i pluginet og dialogboksen med metadataindtastningsmuligheder (delopgave 2a) kommer frem.

Tidsestimat : 10 timer

Delopgave 2c
Mulighed for at ændre metadata i tabeller, hvor metadata allerede findes
Opgaver :
● Udvide funktionalitet af plugin, så det også kan bruges til at ændre metadata i eksisterende tabeller hvor der allerede er oprettet metadata

Tidsestimat : 10 timer

Samlet overslag på ovenstående er på i alt: 39 - 65 timer
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.

User avatar
Danny Morck
Site Admin
Posts: 99
Joined: Mon 29. Feb 2016 22:35
Location: Herlev
Contact:

Re: Metadata plugin til DBmanager

Post by Danny Morck »

Lyder spændende. Er formålet at man så yderligere også kan søge i databaser (ud over alle de andre ting som Septima Search kan)?
Overvejer man XML i forhold til metadata?
Bestyrelsesmedlem
QGIS Brugergruppe Danmark
GIS, IoT & Data, Ballerup Kommune

Post Reply